บริการ รับจ้างสแกน 3มิติ

3D Laser Scanning Service

รับให้บริการงานจ้างสแกน เก็บข้อมูลแบบ 3 มิติ (3D laser Scanning) ด้วยเครื่อง 3D Terrestrial Laser Scanner และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคิดค่าบริการเป็นรายวัน หรือเหมาจ่ายเป็นโครงการ โดยค่าบริการครอบคลุมการทำงานประกอบด้วย

  • เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสแกน
  • • เจ้าหน้าที่และทีมงานสแกน
  • • การประมวลผลข้อมูล (Point cloud registration)
  • • ค่าเดินทางและค่าที่พักระหว่างทำงาน
  • • การจัดส่งข้อมูลจากการสแกน (Point Clouds) ในรูปแบบที่ตกลงกันไว้

หมายเหตุ : การคิดค่าบริการจะคิดเฉพาะจำนวนวันที่ใช้ในการ Scan เท่านั้น ส่วนวันที่ใช้ในการลงพื้นที่ดูหน้างาน การวางแผน และประมวลผล จะรวมอยู่ในราคาสแกนต่อวันที่กำหนดในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละโครงการฯ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับความยาก – ง่ายในการ Scan และ การเข้าถึงพื้นที่เป็นหลัก

สอบถามราคา ประเมินงานจ้างสแกน

คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับทางทีมงาน เพื่อแจ้ง Scope งาน หรือ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานจ้างของคุณก่อนการตัดสินใจ

คุยกับเรา   กรอกแบบฟอร์มขอประเมินงานจ้าง

การประยุกต์ข้อมูล Pointcloud ไปใช้ได้หลากหลาย

Application

Stockpile Volume Calculation

3D Scanning Application

Calculation For Carbon Sequestration

SERVICE

Ballast Water Treatment Systems / Ship Maintenance & Repair

3D Scanning Application

Building and Infrastructures

2D And 3D As-Is

Engineering and Plants

2D And 3D As-Is

Movie Scene for VFX

3D Scanning Application

Tank Inspection

3D Scanning Application

Oil & Gas

3D Scanning Application

Inspection

3D Scanning Application

Ground Control Points for Drone Mapping

SERVICE