3D Scaning Aplication

Movie Scene for VFX

ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เริ่มมีการนำข้อมูล point cloud จากเทคโนโลยีเลเซอร์สแกนเนอร์สามมิติ เข้ามามีบทบาทสำคัญในงานด้าน VFX ซึ่งจะช่วยสร้างสถานการณ์จำลองเพื่อทำฉาก CG หรือการเก็บข้อมูลสถานที่จริงเพื่อนำไปใช้ในงานอนิเมชั่น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและหลังการถ่ายทำรวมทั้งการสร้างเอฟเฟกต์ภาพที่สมจริง โดยข้อมูลสแกนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่จะช่วยให้ทีม VFX ได้สร้างฉากและเอฟเฟกต์ได้ราบรื่นยิ่งขึ้น และทำให้คนรับชมภาพยนต์ หรือหนังอเมนิชชั่นได้รับความบันเทิงได้อย่างสมบูรณ์

เพียงแค่นำเครื่องมือ 3D Laser Scanner เข้ามาช่วยเก็บข้อมูลสถานที่จริง ก็จะได้ข้อมูล point cloud มาใช้ประโยชน์ในงานด้านนี้ โดยนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมสำหรับทำ VFX ที่รองรับไฟล์ point cloud ทำให้สามารถสร้างฉากได้เสมือนจริง

สอบถามราคา ประเมินงานจ้างสแกน

คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับทางทีมงาน เพื่อแจ้ง Scope งาน หรือ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานจ้างของคุณก่อนการตัดสินใจ

คุยกับเรา   กรอกแบบฟอร์มขอประเมินงานจ้าง

OUR SOLUTION

ข้อมูล Point cloud จาก 3D Laser Scanner ( LiDAR Scene Scan) สามารถนำไปช่วยในการจำลองฉากในบริเวณกว้างได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานร่วมกับข้อมูลจากกล้องภ่ายภาพ และเทคโนโลยี CG มาตรฐานในปัจจุบัน ซึ่ง จะช่วยลดต้นทุนในการทำงานนอกสถานที่ได้อย่างมาก ซึ่งหลังจากได้ Point cloud และภาพที่ต้องการแล้ว สามารถนำไปเข้าโปรแกรมด้าน VFX เพื่อสร้าง Finished Deliverables ต่อไปได้ เรามีทีมงานและ partner ที่เกี่ยวข้อง ที่พร้อมให้คำบริการพร้อมดำเนินการตาม เครื่องมือที่ลูกค้ามีได้

การนำข้อมูล Point Cloud จากเครื่อง 3D Laser Scanner ไปประยุกต์ในงาน VFX

  • เลือกสถานที่ที่ต้องการไปทำฉาก CG
  • นำเครื่องมือ 3D Laser Scanner เข้าไปสแกนในพื้นที่จริง ที่ต้องการเก็บข้อมูลไปใช้ในงาน VFX
  • นำข้อมูลมาประมวลผล ได้ชุดข้อมูล point cloud

ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีเลเซอร์สแกนเนอร์สามมิติ คือนอกจากได้ข้อมูล point cloud ของสถานที่แล้วแต่ยังสามารถบันทึกข้อมูลที่เป็นภาพทำ ให้ได้แสงและภาพในพื้นที่จริง ซึ่งจะช่วยในการปรับในงาน VFX ให้เข้ากับสภาพแสงในพื้นที่จริง

Sample Data

ตัวอย่างการทำงาน

ข้อมูล point cloud ซึ่งเป็นข้อมูลจากเครื่อง 3D Laser Scanner นำมาประยุกต์ใช้งาน พร้อมกับการคำนวณผลด้วยโปรแกรมอันชาญฉลาดสำหรับข้อมูล point cloud

JohnWick

Blockbuster Scanning: Using LiDAR for Joker & John Wick

Allan McKay

The BLK360 Goes Hollywood: VFX Workflows with Allan McKay

Life of Pi - CG

เก็บภาพเสมือนจริงฉาก