3D Scaning Aplication

BWTS

Ballast Water Treatment Systems / Ship Maintenance & Rapair

 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นปัญหาทางน้ำและ อากาศ เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องให้ความใส่ใจร่วมกัน โดยปัญหาเหล่านี้ส่วนมากเกิดจาก น้ำเสีย ควัน และ ของเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่น้อยคนจะทราบ คือ การปนเปื้อนจากน้ำเสียที่ออกจากเรือในทะเล
 • เรือขนาดใหญ่จะมีระบบเอาน้ำสะอาด หรือน้ำทะเลเข้าไปใน แท๊งค์ และ ใช้ในการสร้างสมดุลให้กับเรือ น้ำเหล่านี้ เรียกว่า ‘Ballast Water’ ซึ่งเรือจะสูบน้ำเหล่านี้ เข้าเรือจาก ตรงที่จอด อาจจะก่อนโหลดสินค้า หรือหลังโหลดสินค้า ซึ่งเมื่อน้ำเหล่านี้จะเดินทางไปพร้อมกับเรือ ก็หมายความว่าน้ำนี้จะถูกเคลื่อนย้ายจากภูมิภาคหนึ่ง ไปอีกภูมิภาคหนึ่ง ซึ่ง ห่างกัน หลายพันกิโลเมตรเลยทีเดียว แต่การปล่อยน้ำจากต่างพื้นที่ ในระบบนิเวศน์ใหม่ กลับทำให้เกิดความเสียหายต่อ สภาพน้ำ ระบบของสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำตามมามากมาย

สอบถามราคา ประเมินงานจ้างสแกน

คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับทางทีมงาน เพื่อแจ้ง Scope งาน หรือ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานจ้างของคุณก่อนการตัดสินใจ

คุยกับเรา   กรอกแบบฟอร์มขอประเมินงานจ้าง

Our Solution

3D laser scanning เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องมือในการปรับสภาพน้ำก่อนการปล่อยสู่ทะเล ซึ่งจะเรียกว่า Ballast Water Treatment system ( BWTS ) เนื่องจาก เรือเหล่านี้จะต้องแล่นอยู่ตลอดเวลา การวางแผนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี 3D Laser Scanning ซึ่งเป็นสิ่งที่ สามารถจำลองข้อมูลของห้องเครื่องและ อุปกรณ์ในเรือได้อย่างถูกต้องมากที่สุด นอกจากนั้น ยังมีประโยชน์และข้อมูลที่สามารถใช้ในการต่อยอดด้านงานเรืออีกมากมาย เช่น การดูแลและซ่อมแซมเรือ รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Benefit

 • ช่วยให้ประหยัด และบุคลากร รวมถึงต้นทุนในการทำงาน
 • ช่วยลดความผิดพลาดจากแบบที่มีอยู่เดิม
 • ช่วยในการประเมิน และตรวจสอบการติดตั้งของระบบที่ติดตั้งขึ้นใหม่ จากการเปรียบเทียบข้อมูล 3D Model ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือตามที่ได้ออกแบบไว้ และพิจารณาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบภายในเพิ่มเติมในพื้นที่เดิม
 • สามารถวางแผนงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ในเชิงด้านวิศวกรรมเพื่อง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

Application

 • แปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล : เก็บข้อมูลสำหรับ 3D documentation เพื่อการซ่อมบำรุง การวางแผนงาน และการขยายระบบ
 • แปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล : เก็บข้อมูลสำหรับ 3D documentation เพื่อการซ่อมบำรุง การวางแผนงาน และการขยายระบบ
 • สร้างข้อมูลโมเดล 3 มิติ : สำหรับนำไปออกแบบโครงสร้าง หรือสร้างเป็นโมเดล 3 มิติ จากระบบโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแทนการออกแบบโดยการ drawing manual
 • การวัดที่แม่นยำ: สามารถวัดระยะของแนวท่อ ได้ง่าย และแม่นยำ ในพื้นที่มีระบบท่อหรือเครื่องจักรที่มีความหนาแน่นโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในวัดที่หน้างานโดยตรง

What BWTS

BWTS คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

ธุรกิจด้านพลังงาน หรือในด้านวิศวกรรม เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญมากมายในปัจจุบัน ซึ่งโครงสร้างวิศวกรรม หรือกลุ่มเครื่องจักรของอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องมีการบำรุงรักษา หรือต่อเติม รวมทั้งตรวจสอบโครงสร้าง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในหน้างาน เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และมีมาตรฐานในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันข้อมูล point cloud ที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยกล้องสำรวจ 3D Laser Scanner เริ่มเข้ามามีบทบาทในงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง จะทำให้เห็นข้อมูลหน้างานในรูปแบบดิจิทัล 3 มิติ รวมทั้งได้ขนาดมาตราส่วน 1:1 และสามารถนำข้อมูล point cloud นำเข้ากับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องและรองรับข้อมูล point cloud ได้โดยตรง เช่น โปรแกรมในตระกูล Autodesk

WHY?

Ballast Water Treatment Systems / Ship Maintenance & Rapair

 • ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นปัญหาทางน้ำและ อากาศ เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องให้ความใส่ใจร่วมกัน โดยปัญหาเหล่านี้ส่วนมากเกิดจาก น้ำเสีย ควัน และ ของเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่น้อยคนจะทราบ คือ การปนเปื้อนจากน้ำเสียที่ออกจากเรือในทะเล
 • เรือขนาดใหญ่จะมีระบบเอาน้ำสะอาด หรือน้ำทะเลเข้าไปใน แท๊งค์ และ ใช้ในการสร้างสมดุลให้กับเรือ น้ำเหล่านี้ เรียกว่า ‘Ballast Water’ ซึ่งเรือจะสูบน้ำเหล่านี้ เข้าเรือจาก ตรงที่จอด อาจจะก่อนโหลดสินค้า หรือหลังโหลดสินค้า ซึ่งเมื่อน้ำเหล่านี้จะเดินทางไปพร้อมกับเรือ ก็หมายความว่าน้ำนี้จะถูกเคลื่อนย้ายจากภูมิภาคหนึ่ง ไปอีกภูมิภาคหนึ่ง ซึ่ง ห่างกัน หลายพันกิโลเมตรเลยทีเดียว
 • สิ่งนี้เป็นปัญหาในปัจจุบันเพราะน้ำทะเลประกอบด้วย ตะกอน แพลงตอน และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมาย เมื่อเรือปล่อยน้ำ Ballast ออกที่จุดปล่อย จะมีการโอนย้ายระบบของสิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์ ณ จุดปล่อย ทำให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสมดุลของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล
 • ด้วยปัญหานี้เอง องค์กร International Maritime Organization (IMO) จึงได้มีการจัดตั้ง “BWM Convention” หรือกฎการจัดการของ Ballast Water ขึ้นมาซึ่งกำหนดให้เรือที่เดินทางในทะเลทุกลำจะต้องติดตั้งระบบการจัดการ Ballast Water ในเรือ ซึ่งครอบคลุมเรือทั้งหมดมากกว่า 30,000 ลำ ภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้

How?

จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการจัดตั้งกลุ่ม ClassNK เพื่อศึกษาการใช้ 3D Laser Scanner ในงานนี้ ซึ่งกลุ่มนี้ประกอบด้วย Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” Line), Monohakobi Technology Institute (MTI), Sasebo Heavy Industries Co., Ltd., Sanwa Dock Co., Ltd., The University of Tokyo and S.E.A. Systems, Inc. และในปัจจุบัน การใช้ 3D laser scanner เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการ Ballast water

WHAT ?

3D laser scanning เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ใน BWTS ในปัจจุบัน เนื่องจากประโยชน์และข้อมูลที่สามารถใช้ในการต่อยอดด้านงานเรืออีกมากมาย เช่น การดูแลและซ่อมแซมเรือ รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง