บริการ รับจ้างสแกน 3มิติ

NavVis Data Capturing Service

บริการจัดเก็บข้อมูลด้วย NavVis Lidar Laser Scanner เพื่อเก็บข้อมูล As-is สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ต้องการการทำงานที่รวดเร็ว

  • เหมาะสำหรับความต้องการจัดเก็บข้อมูล อาคาร พื้นที่ สถานที่ที่มีขนาดใหญ่ สำหรับจัดทำ Digital Twin ให้ข้อมูล ครบถ้วน สวยงาม ชัดเจน ความถูกต้องแม่นยำสูง และการเก็บข้อมูลที่รวดเร็ว พร้อมบริการ Process และจัดส่งข้อมูลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนาน

หมายเหตุ : การคิดค่าบริการจะคิดเฉพาะจำนวนวันที่ใช้ในการ Scan เท่านั้น ส่วนวันที่ใช้ในการลงพื้นที่ดูหน้างาน การวางแผน และประมวลผล จะรวมอยู่ในราคาสแกนต่อวันที่กำหนดในแต่ละพื้นที่ และ แต่ละโครงการฯ ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับความยาก – ง่ายในการ Scan และ การเข้าถึงพื้นที่เป็นหลัก

สอบถามราคา ประเมินงานจ้างสแกน

คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับทางทีมงาน เพื่อแจ้ง Scope งาน หรือ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานจ้างของคุณก่อนการตัดสินใจ

คุยกับเรา   กรอกแบบฟอร์มขอประเมินงานจ้าง

NavVis VLX 3 & NavVis IVION

Scan more with the new cornerstone of reality capture

  • Precision, accuracy, and reliability are central to what you do - they are the core principles of reality capture.
  • And despite rapid changes, tighter budgets, and complex projects with stringent requirements, you’re still expected to do more - scan more, process more, model more, and offer more - with less.
  • With the new NavVis VLX 3 & NavVis IVION, we stand by those same principles, but our methods have evolved to make it possible for you to win more.

Get more from your workflow

  • New methods and tools need to integrate with and evolve existing toolkits and practices. Drawing on the established power of software and the cloud, NavVis helps professionals enhance their scanning, processing, and modeling toolkits to quickly document, verify, and collaborate on the world around us.


Digital Factory

เริ่มต้นเก็บข้อมูลโรงงานของคุณด้วยเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลด้วย 3D Laser Scanner

กรอกแบบฟอร์มประเมินค่าบริการ

NavVis VLX

การทำงานที่รวดเร็วกว่า

ด้วยประสิทธิภาพในการผสมผสานเทคโนโลยี Laser Scanner และ Lidar สามารถทำการเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา และเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้มากขึ้นเท่าตัว
NavVis VLX เป็น SCANNER ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกสบายได้ด้วยคนเดียว และ VLX 2 ยังมีหน้าจอ 5.5" สำหรับดูข้อมูลสแกนแบบ Real Time เพื่อให้แน่ใจว่าเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน

ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จาก NavVis VLX

NavVis Data Capturing Service

ตัวอย่างการเก็บข้อมูล Digital Factory

Loggin user : Demo_Factory
Password : 123456789

NavVis VLX Workflow

NavVis Data Capturing Service

การทำงานที่รวดเร็วกว่าของ NavVis และ TLS Laser Scanner

การทำงานโดยใช้ TLS Laser Scanner กับการใช้ NavVis ในการทำงานและข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล