การประยุกต์ข้อมูล Pointcloud ไปใช้ได้หลากหลาย

Geospatial Data Capturing Services Application

Building and Infrastructures

2D And 3D As-Is

Engineering and Plants

2D And 3D As-Is

Survey & Mapping

Survey

Stockpile Volume Calculation

3D Scanning Application

Calculation For Carbon Sequestration

SERVICE

Ballast Water Treatment Systems / Ship Maintenance & Repair

3D Scanning Application

Movie Scene for VFX

3D Scanning Application

Tank Inspection

3D Scanning Application

Oil & Gas

3D Scanning Application

Inspection

3D Scanning Application

Ground Control Points for Drone Mapping

SERVICE

สอบถามราคา ประเมินงานจ้างสแกน

คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับทางทีมงาน เพื่อแจ้ง Scope งาน หรือ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานจ้างของคุณก่อนการตัดสินใจ

คุยกับเรา