เพิ่มเพื่อน

ทางลัดสู่ธุรกิจแบบต่อเนื่องครบวงจร

ในขณะที่ธุรกิจด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์ กำลังพยายามพัฒนาใปในรูปแบบดิจิตอลเหมือนเช่นธุรกิจอื่นๆ แต่ในธุรกิจด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์กลับมีความเสี่ยงในสถานที่ประกอบการและการทำงานสูงมากกว่าธุรกิจอื่นๆ การก้าวไปสู่ยุคดิจิตอลโดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติการที่กี่ยวข้องกับการส่งผ่านข้อมูลดิจิตอล จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับองค์กรอย่างรุนแรง รวมถึงทำให้เกิดผลเสียต่อการผลิต การหยุดกระบวนการเพื่อทำการแก้ไข ซึ่งตามมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรมากมาย และที่สำคัญ อาจเป็นสาเหตให้ธุรกิจต้องประสบปัญหาความชะงักงันได้

ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีมาตรการป้องกัน แทนการแก้ไขในภายหลัง และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างปลอดภัย ด้วยเครื่องมือที่มีการรับรอง ATEX หรือมาตรฐานการทำงานในสภาวะการเกิดระเบิดง่าย ที่นอกจากจะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงในสภาวะการทำงานที่มีความเสี่ยงแล้วยังสามารถช่วยในด้านต่างๆ ดังนี้

ช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล ช่วยลดการใช้กระดาษ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานรวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 20%

ช่วยลดอุบัติเหตุด้านการระเบิดและไฟ ป้องกันการสูญเสียได้หลายพันล้านต่อปีทั่วโลก

ช่วยในการเชื่อมต่อการทำงานทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ เพื่อช่วยเร่งประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะในช่วงหลังโควิด

อุปสรรคสำคัญในการปรับเปลี่ยน

น้ำมัน & ก๊าซ

การลดลงของอุปสงค์ด้านน้ำมัน , เส้นทางของมูลค่าที่ซับซ้อน , และความกังวลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ต่างเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาแบบดิจิตอล ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ จึงต้องบริหารความเสี่ยงไปพร้อมกับการพัฒนาระบบไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกเวลา

ปิโตรเคมี

โดยปกติ ธุรกิจปิโตรเคมีจะมีกฎด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดอยู่แล้ว แต่ในหลายครั้งการตรวจสอบดูแลระบบอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานปกติ การใช้ระบบการทำงานแบบดิจิตอลให้มากที่สุด จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังช่วยดูแลให้ธุรกิจมีความต่อเนื่องและมีความปลอดภัยเช่นกัน

เภสัชกรรม

การทำงานในวงการเภสัชกรรมเต็มไปด้วยความเสี่ยงจากฝุ่นผง และการระเบิด ซึ่งต้องการเครื่องมือที่ทนทานและใช้งานง่าย เข้าไปช่วยในการเพิ่มอัตราเร่งสู่การพัฒนาการทำงานในรูปแบบดิจิตอล

พัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปด้วย F110-EX

เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ยี่ห้อ Getac รุ่น F110-EX เป็นรุ่นที่ได้รับการรับรอง ATEX-certified fully rugged tablet ที่มีความสามารถในการทำงานใน Zone 2/22 อีกทั้งยังคล่องตัวและเชื่อมต่อได้ง่าย ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างสะดวก ช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว


มาร่วมเรียนรู้ว่า เครื่องมือ EX-Proof จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

Rugged Computer Solution

อุปกรณ์ของ GETAC ที่รองรับเครื่องหมาย ATEX

F110-EX

หน้าจอ 11.6 นิ้ว
CPU : Interl Core i7/i5
หนัก 1.52 kg.

K120-EX

หน้าจอ 12.5 นิ้ว
CPU : Interl Core i7/i5
หนัก 1.7 kg.

T800-EX

หน้าจอ 8.1 นิ้ว
CPU : Interl Atom
หนัก 0.88 kg.

UX10-EX

หน้าหน้าจอ 10.1 นิ้ว
CPU : Interl Core i7/i5
หนัก 1.22 kg.

ZX70-EX

หน้าจอ 7 นิ้ว
CPU : Qualcomm Snapdragon 660
หนัก 0.762 kg.