เพิ่มเพื่อน

ATEX Certificated

ATEX เป็นการเล่นคำย่อจากชื่อเต็มว่า “ATmosphere EXplosive” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติของสหภาพยุโรป ซึ่งใช้สำหรับรับรองและควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในบรรยากาศที่สามารถเกิดการระเบิดได้ โดยใช้รับรองอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอันตราย ใบรับรอง ATEX มอบให้แก่อุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดตามแนวทางของสหภาพยุโรป ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐาน ATEX ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยในการใช้งานในสภาพแวดล้อมเฉพาะที่มีบรรยากาศที่ระเบิดได้ ตามโซน ที่ได้มีการรับการรับรองให้ใช้ได้

สภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ (Explosive Atmosphere)

ตามกฎข้อบังคับ DSEAR (Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations, กำหนดโดย สหราชอาณาจักร ภายใต้มาตรฐานการดำเนินงานของสหภาพยุโรป) ได้นิยามไว้ว่า สภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ คือ ส่วนผสมของสสารอันตรายต่างๆ ที่สามารถลุกไหม้ (สสารไวไฟ) ได้ในสภาวะก๊าซ สารระเหย หรือ ฝุ่นละอองภายใต้สภาพบรรยากาศทั่วไป ซึ่งสามารถลุกลามไปเป็นบริเวณกว้างหลังจากเกิดการเผาไหม้ครั้งแรกจนครอบคลุมสสารที่ยังไม่เกิดการเผาไหม้ได้ทั้งหมด
ประกอบด้วย อากาศ , แหล่งที่ให้กำเนิดไฟ , หรืออื่น ๆ เช่น ก๊าซไวไฟ , หมอกหรือไอ, ฝุ่นที่ติดไฟได้เป็นต้น

การแบ่ง ZONE การใช้งานสำหรับการรับรองเครื่องหมาย ATEX

ในสภาพการทำงานที่แตกต่างกันเช่น หมือง โรงงาน แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ โรงโม่แป้งและไม้ จะมีเขตที่มีบรรยากาศที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดได้ในสภาพแวดล้อม ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีการจัดแบ่งโซน เพื่อสามารถกำหนดค่าของอุปกรณ์ที่นำไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้


• ก๊าซ และ สารระเหย (G)

ZONE 0

พื้นที่ที่มีสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ในรูปแบบของก๊าซและ หรือ สาระเหยต่างๆ ปรากฏตลอดเวลา

ZONE 1

พื้นที่ที่สามารถพบเจอสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ในรูปแบบของก๊าซและ หรือ สาระเหยต่างๆ ได้เป็นครั้งคราวภายในการทำงานทั่วไป

ZONE 3

พื้นที่ที่มีโอกาสน้อยหรือไม่เจอสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ในรูปแบบของก๊าซและ หรือ สาระเหยต่างๆ เลยภายใต้การทำงานทั่วไป หรือหากพบเจอก็จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น

• ฝุ่น (D)

ZONE 20

พื้นที่ที่มีสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ในรูปแบบของหมอกแป้งฝุ่น ปรากฏตลอดเวลา

ZONE 21

พื้นที่ที่สามารถพบเจอสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ในรูปแบบของหมอกแป้งฝุ่น ได้เป็นครั้งคราวภายในการทำงานทั่วไป

ZONE 22

พื้นที่ที่มีโอกาสน้อยหรือไม่เจอสภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ในรูปแบบของหมอกแป้งฝุ่น เลยภายใต้การทำงานทั่วไป หรือหากพบเจอก็จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น

Rugged Computer Solution

อุปกรณ์ของ GETAC ที่รองรับเครื่องหมาย ATEX

F110-EX

หน้าจอ 11.6 นิ้ว
CPU : Interl Core i7/i5
หนัก 1.52 kg.

K120-EX

หน้าจอ 12.5 นิ้ว
CPU : Interl Core i7/i5
หนัก 1.7 kg.

T800-EX

หน้าจอ 8.1 นิ้ว
CPU : Interl Atom
หนัก 0.88 kg.

UX10-EX

หน้าหน้าจอ 10.1 นิ้ว
CPU : Interl Core i7/i5
หนัก 1.22 kg.

สอบถามราคา ประเมินงานจ้างสแกน

คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับทางทีมงาน เพื่อแจ้ง Scope งาน หรือ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานจ้างของคุณก่อนการตัดสินใจ

คุยกับเรา