รับจ้างสแกน 3 มิติวัตถุและสิ่งปลูกสร้างด้วยแสงเลเซอร์

รับให้บริการงาน รับจ้างสแกนข้อมูลแบบ 3 มิติ (3D laser Scanning) ด้วยเครื่อง 3D Terrestrial Laser Scanner และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง อาคาร โรงงาน หรือวัตถุขนาดใหญ่ให้สามารถแปลงเป็นค่าพิกัดตำแหน่งดิจิตอลจำนวนมาก ( Point cloud) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูล As-is สำหรับงานดังต่อไปนี้

3D Laser Scanning service

Provide 3D Laser Scanning service using 3D terrestrial laser scanner to digital transform physical asset e.g. house, buildings , engineering plants, warehouse, storage tanks , vessels e.t.c. into digital geospatial data. This point cloud deliverable can then be further used for the following applications.

3D Laser Scanning service

Volume Inspection

2D and 3D as-is / as-built model (Building and Infrastructures)

2D and 3D as-is / as-built model (Engineering and Plants)

BWTS

Location data for VFX

Tank Inspection

Oil & Gas / Engineering & Plant /Industrial Engineering

สอบถามราคา หรือ ประเมินงานจ้าง 084-682-1041

Related Services - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Structural Assessment – งานประเมินคุณภาพของโครงสร้าง

Static Load Testing Service - งานบริการ Static Load testing

Load Carrying Capacity Analysis with FEM mode- - งานบริการวิเคราะห์ปริมาณรับแรงด้วย FEM

Structural Health Monitoring – งานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้าง

Provide the Professional and Innovative geospatial data capturing services to customers

Services

  • Scanning Hiring
  • Survey Services
More Detail

Applications

  • Oil & Gas / Engineering & Plant
  • Ballast Water
More Detail

Training

  • Onsite Workshop
  • Scanner Operator
More Detail
About Us

JITJAI Co., Ltd.

JITJAI Co., Ltd. is the experienced 3D laser scanner solution provider and 3D documentation service provider in Thailand. We believe in the digital transformation of physical world into digital world.

Learn More