เพิ่มเพื่อน

Explosion proof หรือ explosion-proof

หมายถึง อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิด อุปกรณ์เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ประกายไฟ ความร้อน หรือพลังงานอื่นๆ จากภายในอุปกรณ์ ลอดออกมาสู่ภายนอก ซึ่งอาจทำให้เกิดประกายไฟและจุดชนวนการระเบิดของก๊าซ ไอระเหย หรือฝุ่นละอองที่อยู่รอบๆ ได้


หลักการทำงาน

อุปกรณ์ explosion proof ทำงานโดยใช้หลักการต่างๆ ดังนี้:

- การปิดผนึก : อุปกรณ์จะถูกปิดผนึกอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ประกายไฟ ความร้อน หรือพลังงานอื่นๆ จากภายในอุปกรณ์ ลอดออกมาสู่ภายนอก
- การระบายความร้อน : อุปกรณ์จะมีระบบระบายความร้อนที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนสะสมภายในอุปกรณ์จนเกิดประกายไฟ
- การใช้แรงดัน : อุปกรณ์บางชนิดจะใช้แรงดันภายในที่สูงกว่าแรงดันภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซหรือไอระเหยจากภายนอกไหลเข้าสู่ภายในอุปกรณ์
- การใช้การป้องกันพิเศษ : อุปกรณ์จะมีการป้องกันด้วยเคสที่แข็งแรง ทนทาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟจากแรงกระแทก

ในบางอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดระเบิด สารเคมี หรือฝุ่นละออง คอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยในสถานที่เหล่านี้ จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ Rugged ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายเหล่านี้

เครื่องหมาย ANSI และ ATEX:

ANSI:

American National Standards Institute เป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ในอเมริกา มาตรฐาน ANSI สำหรับคอมพิวเตอร์ Explosion Proof คือ C1D2 : อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน ANSI/ISA 12.12.01 จะมีเครื่องหมาย "CE" และ "Ex"

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด

ATEX:

Atmosphères Explosibles เป็นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดในยุโรป มาตรฐาน ATEX แบ่งออกเป็น 3 ประเภท:
Zone 0: พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดสูง
Zone 1: พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดปานกลาง
Zone 2: พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดต่ำ
อุปกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน ATEX จะมีเครื่องหมาย "εx"

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนด

Rugged Computer Solution

อุปกรณ์ของ GETAC ที่รองรับเครื่องหมาย ATEX

F110-EX

หน้าจอ 11.6 นิ้ว
CPU : Interl Core i7/i5
หนัก 1.52 kg.

K120-EX

หน้าจอ 12.5 นิ้ว
CPU : Interl Core i7/i5
หนัก 1.7 kg.

T800-EX

หน้าจอ 8.1 นิ้ว
CPU : Interl Atom
หนัก 0.88 kg.

UX10-EX

หน้าหน้าจอ 10.1 นิ้ว
CPU : Interl Core i7/i5
หนัก 1.22 kg.

สอบถามราคา ประเมินงานจ้างสแกน

คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับทางทีมงาน เพื่อแจ้ง Scope งาน หรือ กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเพื่อประเมินงานจ้างของคุณก่อนการตัดสินใจ

คุยกับเรา