เพิ่มเพื่อน

Getac BUILT FOR YOUR INDUSTRY

MINING APPLICATIONS

NATURAL RESOURCES

Mining Safety Inspections

A collapsed mining shaft or an injury on the job site can bring your entire production to a halt. Luckily, mining safety technology has continued to evolve, and our Getac rugged devices thrive in high pressure and high-risk environments. Inspections completed with detection systems driven by Getac solutions robust Intel® Core™ vPro™ processors can improve mine performance and flag potential issues. Moreover, Getac’s rugged solutions can be combined with other solutions to resolve industry-specific challenges making our solutions ideal for the mining industry.

Mining: GIS Mapping And Surveying

For nearly a decade, Getac has been the solution used by mining companies around the world. Relied on by geological engineers to upload or download real-time measurements of drill hole deviation, spatial data, rock formation variations, or to access their GIS mapping equipment, Getac solutions keep your mines running smoothly and efficiently.

Fleet Management And Maintenance

A well managed and maintained fleet is essential when it comes to transporting materials and goods. Long-haul and LTL drivers are delivering freight to manufacturing, distribution, and retail centres who expect timely and smooth shipments. Getac solutions help to streamline and maintain fleet information to ensure efficiency and prevent maintenance issues, both of which are critical to mining fleet vehicle management.

Getac BUILT FOR YOUR INDUSTRY

FORESTRY APPLICATIONS

NATURAL RESOURCES

Work Management: Dispatch And Coordination

Dispatching field service crews for site selection and preparation, planting and pruning trees, or timber cruising requires a systematic and efficient system to ensure you aren’t wasting time or money. In the event of an emergency, service dispatch responding to incidents and carrying out procedural and technical tasks to help suppress fire is critical.

Forestry: GIS Mapping And Surveying

Coordinating GIS surveying equipment in forests and woodlands across the country or the world can be a daunting task, but Getac solutions are here to help. Getac solutions integrate smoothly with the latest GIS mapping and surveying software solutions allowing management to make the most informed decisions using up-to-date information gathered from the field. Robust systems, including Intel® Core™ vPro™ processors and Android OS, enable quick transmission of information to those who need it most.

Lumber Management: “Timber Cruising”

When your foresters are out timber cruising, it is essential the data being collected about your stands are received quickly by forest management. Getac solutions are backed with powerful Intel® processors and Android OS systems to ensure that data reaches its destination.

ตรวจสอบ Solution ของ Getac Rugged Computer

หรือโทรปรึกษาเราได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โทร.084-682-1041

คุยกับเรา

INTRODUCING GETAC SELECT ®

Comprehensive rugged computing solutions for specialised industry applications.

Relate model for

NATURAL RESOURCES

T800

หน้าจอ 8.1 นิ้ว
CPU : Interl Atom
หนัก 0.88 kg.

UX10

หน้าหน้าจอ 10.1 นิ้ว
CPU : Interl Core i7/i5
หนัก 1.22 kg.

F110

หน้าจอ 11.6 นิ้ว
CPU : Interl Core i7/i5
หนัก 1.52 kg.

ZX70

หน้าจอ 7 นิ้ว
CPU : Qualcomm Snapdragon 660
หนัก 0.762 kg.

ZX10

หน้าจอ 10.1 นิ้ว
CPU : Qualcomm Octa Core
หนัก 1.04 kg.