Blog > Dot Product For Home Renovation

การใช้งาน Handheld 3D Scanner สำหรับงานออกแบบต่อเติมบ้าน

ณ ปัจจุบัน ขั้นตอนการวัดพื้นที่เพื่อเก็บตำแหน่งและสภาพของข้อมูลหน้างาน ( As-Built) ในงาน Home Renovation เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เพราะเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับงานปรับปรุงต่อเติม ( Renovate ) แต่ปัจจุบันยังมีการสำรวจที่ใช้เวลาดำเนินการมาก ( Time ) และมีความคลาดเคลื่อน ( Error ) สูง หากใช้การเก็บข้อมูลระบบเดิม อาทิเช่น เทปวัดระยะ เครื่องวัดระยะด้วยมือถือ หรือ การใช้เทคโนโลยีการถ่ายรูปและแปลงข้อมูลมาเพื่อให้ได้ขนาด ( Dimension) ซึ่งส่งผลทำให้ข้อมูลที่ได้มีความคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงต้องมีการเดินทางกลับเข้าไปที่หน้างานอีกหลายครั้งและอาจมีอัตราการ Re-work หน้างานโดยไม่จำเป็น ทำให้มีค่าใช้จ่าย ( Money ) ที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่เสมอ

โดยปัญหานี้ ได้รับการแก้ไขด้วยเทคโนโลยี 3D laser Scanner ที่สามารถเก็บสภาพข้อมูลหน้างาน 3 มิติ ( Point cloud ) ได้ในอัตราส่วนจริง มีความละเอียดถูกต้องสูง โดยหนึ่งในรุ่นที่เหมาะสมสำหรับงาน Renovate คือ Dot Product ซึ่งเป็นเครื่อง Handheld 3D laser scanner ซึ่งมีขนาดเล็ก , สามารถสแกนเก็บพื้นที่หน้างานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แค่คนเดียวก็สามารถทำงานได้ ที่สำคัญยังสามารถตรวจดูข้อมูลได้ทันทีขณะทำการสแกน และสามารถส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมออกแบบได้มากมาย

เครื่อง Handheld 3D laser scanner ของ Dot Products มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงาน Renovation ด้วยความสามารถดังต่อไปนี้

สามารถตรวจเช็คข้อมูลและวัดระยะหน้างานจริงได้ทันทีหลังจากสแกนเสร็จ

สามารถหาพื้นที่และปริมาตรของห้องต่างๆได้ทันทีตามที่เราต้องการ

สามารถเลือกพื้นที่ที่ต้องการ ( crop ) หรือลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกได้

สามารถต่อข้อมูลของแต่ละห้องด้วย Target เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่าง Video

สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับค่าพิกัดจริง ( Survey File ) ที่ได้จากกล้องสำรวจได้

การนำเข้าข้อมูลค่าพิกัดจากกล้องสำรวจ ( Survey File )
การอ้างอิงอัตโนมัติของค่าพิกัดที่ได้เมื่อรวมกับเป้า Target จากทีมสำรวจ

ตัวอย่าง Video

สามารถ Export ไฟล์เป็นนามสกุลอื่นเพื่อนำไปใช้งานกับโปรแกรมเฉพาะด้านหรือสำหรับงาน Renovation แบบมืออาชีพ ได้อย่างครอบคลุม

เนื่องจากขนาดไฟล์ของ DotProduct มีขนาดเล็กกว่าไฟล์ของสแกนเนอร์ถึง 5 เท่า ทำให้สามารถส่งออกไฟล์งาน ผ่าน Dropbox ได้ทันทีจากหน้างาน ทำให้ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและทันที

สามารถจำลองการออกแบบของหน้างานได้ เพื่อให้เห็นถึงความต้องการจริงของผู้ออกแบบ ยกตัวอย่างของเคสนี้คือการจำลองวางเฟอร์นิเจอร์สำหรับการออกแบบตกแต่งห้อง ด้วยข้อมูลที่ได้จาก DotProduct

ราคาจับต้องได้ โดยชุดอุปกรณ์ของ DotProduct สำหรับงานมีรายละเอียดดังนี้

Tablet รุ่นที่รองรับ (Surface Go or Galaxy Tab S4)

9.2 ชุด DPI 10/10SR KIT เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บข้อมูลและการสแกน

Intel RealSense D415 Kit

9.4 โปรแกรม Dot3D Pro ทั้งแบบรายปี และ ซื้อขาด ราคาเริ่มต้นเพียง 25x,xxx บาท เท่านั้น

เนื่องด้วยตัวเครื่อง Dot Product นี้ มีขนาดที่เล็ก มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานได้ด้วยคนคนเดียว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการทำงานที่มีพื้นที่จำกัดหรือต้องการตรวจสอบสภาพหน้างานทันที ชุดอุปกรณ์ใช้งานง่ายเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญก็สามารถใช้งานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน เหมาะสำหรับผู้รับเหมาด้านงาน Renovation อย่างแท้จริง

กรณีศึกษาจากบริษัท Pepper Construction ในงาน Renovate ห้องน้ำ 8 ห้อง ในเวลา 12 สัปดาห์ โดยบริษัท Pepper Construction ใช้ Dot Product DPI-7 ในการสแกนเพื่อนำข้อมูลสแกนไปใช้ในการออกแบบและสร้าง 3D Model
“ผมขอบอกตามตรงเลยว่า, ถ้าพวกเราไม่เลือกใช้ Dot Product ในการทำงาน พวกเราคงไม่สามารถสร้างงานนี้ให้สำเร็จได้ ด้วยเวลาอันรวดเร็ว และสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดของงานนี้ก็คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่พวกเราจะได้รับ อาทิเช่น การสำรวจหน้างานที่ใช้เวลาที่ยาวนาน ข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือค่าใช้จ่ายไม่ที่สามารถควบคุมได้”

Reference : https://www.dotproduct3d.com/pepper.html