Service > Ballast Water Treatment Systems / Ship Maintenance & Repair

Overall

ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นปัญหาทางน้ำและ อากาศ เป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องให้ความใส่ใจร่วมกัน โดยปัญหาเหล่านี้ส่วนมากเกิดจาก น้ำเสีย ควัน และ ของเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรมดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่น้อยคนจะทราบ คือ การปนเปื้อนจากน้ำเสียที่ออกจากเรือในทะเล

เรือขนาดใหญ่จะมีระบบเอาน้ำสะอาด หรือน้ำทะเลเข้าไปใน แท๊งค์ และ ใช้ในการสร้างสมดุลให้กับเรือ น้ำเหล่านี้ เรียกว่า ‘Ballast Water’ ซึ่งเรือจะสูบน้ำเหล่านี้ เข้าเรือจาก ตรงที่จอด อาจจะก่อนโหลดสินค้า หรือหลังโหลดสินค้า ซึ่งเมื่อน้ำเหล่านี้จะเดินทางไปพร้อมกับเรือ ก็หมายความว่าน้ำนี้จะถูกเคลื่อนย้ายจากภูมิภาคหนึ่ง ไปอีกภูมิภาคหนึ่ง ซึ่ง ห่างกัน หลายพันกิโลเมตรเลยทีเดียว แต่การปล่อยน้ำจากต่างพื้นที่ ในระบบนิเวศน์ใหม่ กลับทำให้เกิดความเสียหายต่อ สภาพน้ำ ระบบของสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางน้ำตามมามากมาย

Jitjai Solution

3D laser scanning เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องมือในการปรับสภาพน้ำก่อนการปล่อยสู่ทะเล ซึ่งจะเรียกว่า Ballast Water Treatment system ( BWTS ) เนื่องจาก เรือเหล่านี้จะต้องแล่นอยู่ตลอดเวลา การวางแผนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี 3D Laser Scanning ซึ่งเป็นสิ่งที่ สามารถจำลองข้อมูลของห้องเครื่องและ อุปกรณ์ในเรือได้อย่างถูกต้องมากที่สุด นอกจากนั้น ยังมีประโยชน์และข้อมูลที่สามารถใช้ในการต่อยอดด้านงานเรืออีกมากมาย เช่น การดูแลและซ่อมแซมเรือ รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Benefit

- ช่วยให้ประหยัด และบุคลากร รวมถึงต้นทุนในการทำงาน
- ช่วยลดความผิดพลาดจากแบบที่มีอยู่เดิม
- ช่วยในการประเมิน และตรวจสอบการติดตั้งของระบบที่ติดตั้งขึ้นใหม่ จากการเปรียบเทียบข้อมูล 3D Model ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือตามที่ได้ออกแบบไว้ และพิจารณาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบภายในเพิ่มเติมในพื้นที่เดิม
- สามารถวางแผนงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ในเชิงด้านวิศวกรรมเพื่อง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

Application

- แปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล : เก็บข้อมูลสำหรับ 3D documentation เพื่อการซ่อมบำรุง การวางแผนงาน และการขยายระบบ
- งานติดตั้งและซ่อมบำรุง : เก็บข้อมูลโครงสร้างรายละเอียดแนวท่อต่างๆ ภายในห้องอับเฉา สำหรับการติดตั้งระบบภายในเพิ่มเติม หรือการซ่อมบำรุงระบบ Ballast Water Treatment systems เพื่อให้มีความถูกต้องสูงสุด
- สร้างข้อมูลโมเดล 3 มิติ : สำหรับนำไปออกแบบโครงสร้าง หรือสร้างเป็นโมเดล 3 มิติ จากระบบโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแทนการออกแบบโดยการ drawing manual
- การวัดที่แม่นยำ: สามารถวัดระยะของแนวท่อ ได้ง่าย และแม่นยำ ในพื้นที่มีระบบท่อหรือเครื่องจักรที่มีความหนาแน่นโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในวัดที่หน้างานโดยตรง