FARO® AS-BUILT™

การขึ้นแบบโมเดลจากข้อมูลจากสแกนเนอร์

โปรแกรม FARO® As-Built™ จะช่วยให้คุณสามารถขึ้นโมเดล CAD และ BIM จากข้อมูล point cloud ได้โดยตรงในโปรแกรม Autodesk® ที่ใช้อยู่ ในรูปแบบของ Plug-ins ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายและเร็ว อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นในการเชื่อมต่อข้อมูลออกแบบที่มีอยู่เดิม ให้เข้าใจและสามารถกำหนดรูปแบบใหม่จาก point cloud ได้ด้วย ทำให้นอกจากการขึ้นโมเดลจะทำได้รวดเร็วแล้ว ยังทำให้ข้อมูลเป็นระบบและมีมาตรฐานสูงสุด

AS-BUILT MODELLER SOFTWARE FAMILY

โปรแกรม FARO® As-Built™ มีเครื่องมือช่วยในการสร้างแบบทั้งแบบสองมิติ และ สามมิติ ได้อย่างถูกต้องและง่ายดาย โปรแกรมทั้งหมดของ As-Built รองรับรูปแบบ Common data formats และสามารถสร้างข้อมูล Parametric 2D Plans และ 3D models ในทุกการใช้งาน ด้านสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม และการก่อสร้าง (AEC)
As-Built Modeler plugins จะมีอยู่ในโปรแกรม As-Built สองรุ่น คือ
1) As-Built for AutoCAD®
2) As-Built for Autodesk® Revit®
โดยทั้งสองรุ่นสามารถทำงานทั้งสองรูปแบบได้อย่างลงตัว โปรแกรม As-Built Suite ที่มีทั้งโปรแกรม As-Built for AutoCAD® และ As-Built for Autodesk® Revit® จึงเป็น ตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะท่านที่ใช้งานในหลากหลายส่วนของ AEC

โปรแกรม FARO AS-BUILT FOR AUTOCAD®: VERSATILE REALITY-TO-CAD SOLUTIONS

โปรแกรม FARO As-Built Modeler Software และโปรแกรม plugin สำหรับ AutoCAD จะช่วยในการทำงานขึ้นแบบและเก็บข้อมูลหน้างานได้อย่างง่ายดายขึ้นมาก ด้วยคุณสมบัติและเครื่องมือในการทำงานที่คล่องตัวในคุ้นเคยในโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นแบบโครงสร้าง, 2D , แบบโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ระบบ MEP หลุมในการก่อสร้าง หรือการคำนวณ orthophotos จากข้อมูล point cloud data , รวมถึง building elements และ inventory, piping systems และ steel construction, terrain งาน civil engineering projects เช่นงานอุโมงค์ (tunnels), สะพาน (bridges) หรือ งานสร้างทาง (highways) เป็นต้น นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถทำงานในรูปแบบของ โฟโตแกรมได้ เช่น High definition, oriented photos (จากกล้องดิจิตอล ) เพื่อช่วยในการประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากเลเซอร์สแกนเนอร์ และ ยังช่วยในการสร้าง 3D wireframe models และ surfaces ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมยังสามารถทำงานร่วมกับข้อมูลสำรวจจาก กล้องประมวลผลรวม เพื่อให้ข้อมูลจากแบบที่สร้างอยู่ในระบบพิกัดจริงอีกด้วย

โปรแกรม FARO AS-BUILT FOR AUTODESK® REVIT®: CREATING EFFICIENCIES IN SCAN DATA EXTRACTION FOR BIM

FARO As-Built Modeler พร้อม Revit plugin คือโปรแกรมที่ใช้ เมื่อคุณต้องการประเมินข้อมูลจาก 3d data และ BIM พร้อมกัน FARO As-Built for Autodesk Revit นี้ถูกออกแบบมาสำหรับสภาปนิก วิศวกร และ ผู้รับเหมา EPC ที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูล สามมิติจากเลเซอร์สแกนเนอร์อย่างรวดเร็ว และถูกต้องสูงสุด โดยสามารถทำงานได้โดยตรงจาก โปรแกรม Autodesk Revit และด้วยเครื่องมือช่วยในการสร้าง BIM Models เช่น alignment, editing และ analysis ผู้ใช้จะสามารถทำงานในโปรแกรมได้ทั้งระบบของ building lifecycle เช่น การออกแบบ พื้นผิว ผนัง ประตู หน้าต่าง เสา คาน หลังคา หรือจำลองการวางเดินท่อ เป็นต้น

โปรแกรม AS-BUILT SUITE: ALL-IN-ONE SOLUTION FOR REALITY DATA EVALUATION

โปรแกรม As-Built Suite ประกอบด้วย โปรแกรม As-Built Modeler และ plugins “As-Built for AutoCAD” และ “As-Built for Autodesk Revit” โดยโปรแกรมนี้ จะมีฟังก์ชั่นทุกอย่างครบถ้วน As-Built Suite สามารถสร้าง feature extraction สำหรับ CAD design และ Scan-to-BIM, สร้างข้อมูลภายในรูปแบบและระบบของ CAD และ BIM ภายในโปรแกรมเดียว
ปัจจุบัน โปรแกรม FARO As-Built ทั้งหมดมีราคาพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาในเมืองไทย เพื่อหวังสร้างสรรค์บุคลากรให้พร้อมต่อยุค Digital Transformation ในประเทศไทยต่อไป สามารถทดสอบการใช้งานได้ที่ https://www.faro.com/products/construction-bim/faro-as-built/resources/

FARO AS-BUILT MODELER: การทำงานที่ตรงและง่ายที่สุดในการสร้างโมเดลออกแบบจากข้อมูลหน้างานจริง

โปรแกรม As-Built Modeler จะช่วยให้โปรแกรม CAD เข้าใจข้อมูล 3D scan data ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รองรับข้อมูล point clouds ก็ตาม โดยโปรแกรมจะส่งข้อมูล Building information ต่างๆ เช่น ค่าพิกัด ระยะ และ CAD และ BIM Geometry อื่น เข้าสู่โปรแกรมออกแบบได้โดยตรง ไม่ว่าข้อมูล 3D point cloud นั้น จะมาจาก Photogrammetry, เครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์แบบสำรวจภูมิประเทศที่ติดตั้งบนขาตั้งกล้อง, หรือแบบเคลื่อนที่ หรือ โดรน